„International Project (IPC)”

to wyjątkowy kurs on-line dla studentów specjalizacji nauczycielskich, którego koncepcja powstała na Uniwersytecie Katolickim w Eichstaett-Ingolstadt w Niemczech. Obecnie w ten projekt zaangażowani są studenci z sześciu ośrodków akademickich: z Niemiec, Japonii, USA, Polski, Hiszpanii i Bułgarii, którzy spotykają się na platformie e-learningowej i przeprowadzają małe badania jakościowe, pracują w międzynarodowych grupach nad wybranym zagadnieniem lub przygotowują we współpracy ze studentami z innego kraju zajęcia z uczniami w szkołach.

IPC implementuje problemowe i konstruktywistyczne podejście do procesu uczenia się. Studenci, wspierani przez nauczycieli i studentów-tutorów, pracują w międzynarodowych grupach używając takich narzędzi internetowych jak na przykład wiki, forum, czy blogi. Pracując nad zagadnieniem (tematem) wybranym z programu kształcenia nauczycieli, studenci podnoszą swoje profesjonalne umiejętności, a jednocześnie rozwijają świadomość w zakresie różnic kulturowych.

W zależności od formatu IPC studenci zyskują ogólny pogląd dotyczący metod badawczych, zbierają doświadczenia w organizacji grupowej pracy projektowej, zwiększają swoje kompetencje w zakresie używania narzędzi internetowych, ćwiczą swoje umiejętności planowania zajęć i zarządzania klasą.

W ramach projektu IPC do wyboru są cztery różne kursy: IPC Basic, IPC Research, IPC Inclass i Classroom IPC. Na stronie głównej znajduje się opis koncepcji i założeń teoretycznych projektu, szczegółowa charakterystyka każdego z czterech formatów kursów, opis narzędzi oraz harmonogram zajęć, a także spis publikacji dotyczących IPC i przykłady prac studentów.

Zajęcia w ramach IPC prowadzone są w Polsce na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr Annę Basińską. Po praz pierwszy prowadzone były na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2010/2011. IPC był również częścią programu AMU-PIE na UAM. Aktualnie, każdego roku w projekcie biorą udział studenci specjalizacji nauczycielskiej z Wydziału Anglistyki UAM.