Иновативен проект за електронно обучение, който насърчава интернационализацията на подготовката на учители

Международният проект IPC е уникален онлайн семинар за студенти, които се подготвят за учителска професия, създаден в Католическия университет Айхщет-Инголщат, Германия

Насърчаването на интернационализацията на подготовката на учители от шест университета-партньори от България, Германия, Испания, Полша, САЩ и Япония се реализира чрез онлайн платформа. То се осъществява чрез малки проекти за качествено научно изследване, работа в международни групи с партньори от училища в различните страни по подбрани теми.

Проектът IPC е основан на откривателското и конструктивисткото разбиране за ученето. Ръководени от своите преподаватели и тютори студентите работят в международни групи, като използват инструментариума на електронната мрежа – Wiki, чат-форуми, блогове и др. При работата по темата, подбрана от програмите за подготовка на учители, студентите обогатяват своя опит и се осъзнават културните различия.

В зависимост от дидактическия формат студентите усвояват основни изследователски методи, придобиват опит за организиране на  работа по проект, обогатяват своята компетентност за  използване на инструментариума на електронните медии и изпробват своите умения за планиране на учителски проекти или на уроци за класната стая.

Тази електронна страница прави въведение относно концепцията, дидактическите измерения, инструментариума и планирането на проекта IPC. На сайта можете да откриете примери за работата на студентите и публикации относно проекта IPC.